Sestavení finančního plánu pro podnikový rozpočet

Dlouhodobý rozpočetsubjektu (firmy, organizace) je v podstatě součástí strategického plánu. Základ tvoří různé varianty řešení, které se podrobují finanční analýze, http://www.kit.cz/produkty/reseni-pro-firmy/bmd-account-firmy/5-controlling/ a ta pak nabídne reálný pohled na jejich dílčí praktické možnosti v závislosti na předem definovaném časovém horizontu. Jde tedy především o stanovení předpokladu dlouhodobého vývoje finančních zdrojů, majetku firmy, a podtržení směru vývojové linie do budoucna.

obchodní plán

Dlouhodobé rozpočty lze rozdělit do tří základních složek

 • Rozpočet vstupního a výstupního kapitálu
 • Rozpočet investic
 • Rozpočty úzce specifikované pro vědu a výzkum (vývojová oddělení)

Krátkodobý rozpočet se stanovuje na kratší časová období, než je jeden rok, známe jej rovněž pod názvem operativní rozpočet. Velká firemní seskupení je provádí ve dvou formách. Tou základní je podnikový rozpočet, který slouží potřebám řízení firmy jako celku. Vychází ovšem z množiny vnitropodnikových útvarových nebo úsekových krátkodobých rozpočtů.
Ať už se jedná o dílčí rozpočty, nebo centrální rozpočet, vždy se dělí na jednotlivé sekce. Ty rozdělujeme do tří základních skupin:

invetovat

Rozpočet výroby
Ten je zpravidla nejrozsáhlejším projektem řízení podniku. Zahrnuje v sobě více úkolů strategického plánování. Dříve zaměstnávaly tyto rozpočty větší množství pracovníků, dnes je většina této činnosti podepřena softwarovým vybavením. Výrobní rozpočet se týká zpravidla:

 • materiálně technického zásobování (MTZ).
 • nákupu materiálu.
 • přímé spotřeby materiálu.
 • mzdové politiky (přímé mzdy).
 • výrobních nákladů režijních.
 • dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Rozpočet odbytový
Zaměřuje se na příjmy v uvedeném rozpočtovém období, resp. propočet přibližného odhadu příjmů. Odbytové rozpočty jsou obecně základním typem podnikových rozpočtů, jelikož právě tržby za prodané hotové výrobky jsou alfou a omegou života většiny firem. Odbytový rozpočet především zahrnuje:

 • sumarizaci odbytových a prodejních režijních nákladů.
 • množství vyrobených produktů (ke konci roku).
 • strategii příjmů z prodeje.

Rozpočet finanční
Ty v podstatě odpovídají pravidelným ročním výkazům ztrát a zisků podniku, finanční rozvaze, a rovněž vykazování toku financí ve firmě. Zjednodušeně lze říci, že jde o:

 • podrobné finanční rozpočty veškerých výdajů a příjmů firmy.
 • kvalifikované rozpočty předpokládaných výnosů, s odečtením nákladů.
 • rozpočty externích zdrojů toků financí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup