Dnes poskytnete útěchu někomu vy, zítra někdo jiný vám


Mnozí z nás jednou do roka bilancujeme. NÄ›kdo dokonce i vícekrát, ale sklony k tomu má každý. NÄ›kdo hodnotí svůj uplynulý život na sklonku starého Äi na zaÄátku nového roku, jiný se zamýšlí pří výroÄí svého narození. Až nastane ten pravý Äas pro vás, zkuste se zamyslet spoleÄnÄ› se mnou nad tÄ›mito řádky. I v dospÄ›losti zůstáváme vÅ¡ichni do jisté míry dÄ›tmi. ÄŒasto býváme na pochybách, pÅ™i konání nejrůznÄ›jších Äinností, jestli to, co dÄ›láme, dÄ›láme správnÄ›, a jak to nakonec vÅ¡echno dopadne. A proto vÅ¡ichni potÅ™ebujeme, aby nás nÄ›kdo mÄ›l rád, utěšoval nás a povzbuzoval a stále nám dodával odvahu. A to prosím bez ohledu na náš vÄ›k.

Upadnout můžete, ale neležte příliš dlouho!

Vždy je vÅ¡ak důležité, vyvarovat se pÅ™esných pokynů, jak máme v konkrétní vÄ›ci Äi v životÄ› dále postupovat. Takové pokyny nás totiž zbavují možnosti, abychom sami objevili nÄ›co nového, abychom uÄinili důležitá nová rozhodnutí. Toto vÅ¡e mÄ›jte na mysli, až budete i vy bilancovat svůj uplynulý rok například pÅ™i oslavÄ› narozenin. A chtÄ›jte, aby byla velkolepá – i s kouzelníkem. Zasloužíte si to!