Umíme řešit svízelné situace


Dostali jste se do situace, že vás v pozdních odpoledních hodinách zradil váš automobil a vám nezbývá nic jiného, než hledat pomoc? Obáváte se, že vaÅ¡e objednaná a toužebnÄ› oÄekávaná dovolená se pomalu ztrácí z dohledu? VaÅ¡e obavy jsou zbyteÄné, neboÅ¥ je tu autopůjÄovna Praha, která je pÅ™ipravena pomoci prakticky nepÅ™etržitÄ›. AsistenÄní služby nabízí po celých ÄtyÅ™iadvacet hodin dennÄ› a otevÅ™eno najdete rovněž dennÄ› – vÄetnÄ› sobot a nedÄ›lí a také svátků – od sedmi do jednadvaceti hodin.

Dovolená bude!

Nejrychleji si tedy pořídíte “nový†vůz, který vás odveze na vaÅ¡i dovolenou tak, že zavoláte na nÄ›které z telefonních Äísel, uvedených na webových stránkách dotyÄné spoleÄnosti, a domluvíte se, zda si ho vyzvednete sami, nebo vám má být pÅ™istaven na vámi urÄené místo – tÅ™eba přímo k vám domů. No a pak už zbývá pouze zaÄít nakládat sbalené taÅ¡ky a kufry vÄetnÄ› celé rodiny a vyrazit smÄ›r Chorvatsko, Itálie,… nebo prostÄ› tam, kde na vás již Äeká útulné ubytování, prohřáté moÅ™e a hlavnÄ› odpoÄinek, který si jistÄ› po celoroÄní práci vÅ¡ichni zasloužíte.