Dnes už můžeme.

Je zvláštní, jak si některé sporty zasloužily animozitu bývalého režimu a byly i propagandou dehonestovány a spojovány s prohnilým kapitalistickým způsobem života a pro zdravou socialistickou tělovýchovu pod dohledem Komunistické strany Československa, nejsou tyto odvětví sportu vhodné. Dostihy, golf, baseball a v neposlední řadě tenis. Ránu do vazu daly tenisovému světu u nás emigrace pana Lendla a paní Navrátilové v době normalizační. Tenisový svět byl sám o sobě, vždy uzavřeným prostředím a cestování k němu neodmyslitelně patří, možná toto vysvětluje, že bývalý režim nestál o to, aby široká veřejnost viděla rozvoj na druhé straně železné opony a propagaci zmíněných sportů učinil téměř nulovou, ale jako vždy, za vším byly i peníze. Ideologie musela jít stranou, když se dostala do střetu se skutečností, že bývalý režim potřeboval devizové prostředky, jejichž prostřednictvím nakupoval v kapitalistické cizině suroviny a materiály, které ve východním bloku nebyly, nebo jsme je nebyli s našimi technologiemi, které neustále ztrácely kontakt se světem, schopni vyrobit.

tenis

Prostřednictvím monopolní agentury zastupující sportovce, kteří mohli generovat devizový přínos, jménem Pragosport, bylo sportovcům odebíráno „výpalné“ a bylo jím umožněno vycestovat a přispívat do soudružské kasy, za lepší zítřky. Částky, které sportovcům zůstávaly, byly sice malé, ale při směnném kurzu ke koruně, dokázalo i to málo, které jim zůstalo pomoci ve zvýšení životní úrovně a přilepšení. Bylo zcela běžné, že špičkoví sportovci a jejich trenéři, odprodávali vybavení svým přátelům, které jim bylo poskytováno v rámci sponzorských smluv, protože o věcný sponzoring v podobě sportovního náčiní a potřeb je chtivý soudruh nemohl připravit. Bylo sice běžné, že na sportovní zájezdy na západ bylo nominováno více bdělých politických pracovníků, než sportovců samých a příhody, jak ideově čistí političtí pracovníci pašovali televize a pračky, ze sportovních zájezdů se dodnes tradují mezi sportovní veřejností.

pohyb

Mezi sportovní tenisové legendy, které tenis již řadu let provázejí, je i firma Dunlop. Jejich logo s písmenem D máme spojeno s největšími legendami tohoto sportu a chvíle, kdy někdo před změnami politických poměrů vytáhl na tenisovém kurtu míčky této značky, byl středem pozornosti. Tímto okýnkem do nelehkých tenisových dob minulých je čas od času třeba si tento marast připomenout, abychom si vážili dnešních možnosti aktivních vrcholových i amatérských sportovců, kdy všem je umožněn přístup ke špičkovým sportovním potřebám, včetně výrobků firmy Dunlop. V naší nabídce naleznete veškerý sortiment, včetně tenisových míčů Dunlop. Troufneme si tvrdit, že si v námi nabízeném sortimentu si vyberou všechny skupiny příznivců tohoto sportu, včetně dětí, protože i produkty určené, pro nejmenší milovníky tohoto krásného a tradičního sportu, jsou v naší nabídce.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup